Szanse na uzyskanie dotacji na zakup samochodu dla firmy (artykuł archiwalny).

Wśród pytań jakie zadają nasi czytelnicy, jedno pojawia się szczególnie często. Chodzi o możliwość uzyskania pieniędzy na zakup samochodu dla istniejącej firmy.

Artykuł archiwalny

W większości przypadków, aby uzyskać dotacje zakupiony pojazd musi być pojazdem specjalnym, który należy do grupy 743 i 79 KŚT (Klasyfikacji Środków Trwałych).

Jednak w niektórych konkursach, np. działaniu 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tylko dla mikroprzedsiębiorstw z terenów wiejskich i małych miasteczek – w większości wypadków do 5 tys. mieszkańców) możliwy jest zakup środka transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą, z zastrzeżeniem iż:
– w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych (z wyłączeniem przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie transportu towarowego), koszt zakupu takiego środka transportu nie może przekroczyć trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych
operacji
– w przypadku działalności gospodarczej w zakresie innym niż usługi transportowe, koszt zakupu takiego środka transportu nie może przekroczyć wartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych
operacji

Niewielkie środki można pozyskać w ramach "Refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy" (maksymalnie maksymalnie 29 182,44 zł [kwota aktualna do maja 2019]), gdzie w przypadku niektórych Urzędów Pracy możliwe jest pozyskanie pieniędzy na zakup samochodu, jeśli np. chcemy utworzyć stanowisko, gdzie samochód będzie niezbędnym narzędziem pracy. Nie wszystkie Urzędy Pracy zezwalają jednak na takie zakupy, dlatego też zawsze warto zapoznać się najpierw z aktualnym regulaminem przyznawania dofinansowania.

Zakup środka transportu nigdy jednak nie może być jedynym zakupem w ramach inwestycji, a jedynie jej uzupełniającym elementem, wtedy gdy jest to niezbędne. Często osoby oceniające projekty bardzo niechętnie patrzą na takie inwestycje i szczególnie wnikliwie analizują zasadność takiego zakupu, co może w pewnym przypadkach negatywnie wpłynąć na szanse na uzyskanie dotacji.

Obecnie dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z przeróżnych form finansowania w formie kredytów lub leasingu oferowanych we współpracy z instytucjami unijnymi. Taki kredyt lub leasing dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych może być nie tylko znacznie tańszy niż analogiczny uzyskany na rynkowych warunkach, ale również dzięki poręczeniom unijnym znacznie łatwiej jest go uzyskać (brak zabezpieczeń, znacznie mniejszy lub zerowy wkład własny) .

Przykładem może być tu „Leasing Europejski” oferowany przez EFL realizowany przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Najważniejsze korzyści tego typu rozwiązania to znacznie niższe koszty w stosunku do oferty standardowej leasingu w całym okresie trwania umowy oraz dużo prostsza i szybsza procedura uzyskania tego typu finansowania.

Rozwiązanie to nie jest jednak przeznaczone dla wszystkich. Skorzystać z niego mogą firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw:
– zatrudniające mniej niż 250 osób;
– wykazujące obroty roczne równe lub mniejsze niż równowartość 50 mln EUR i/lub sumę aktywów równą lub mniejszą niż równowartość 43 mln EUR
– są podmiotami prywatnymi
– działają w sektorach dopuszczonych do finansowania przez współfinansujące instytucje

W chwili obecnej program „Leasing europejski” jest już niedostępny.