Rząd pracuje nad nową ustawą, ważną dla firm będących w trudnej sytuacji i ich pracowników

Trwają pracę nad nową ustawą, która ma za zadanie znacznie ograniczyć falę zwolnień w polskich przedsiębiorstwach. Najważniejszym założeniem ustawy jest rozpoczęcie dofinansowywania połowy pensji pracowników w czasie tzw. postojowego. Rozwiązanie to ma zniechęcić przedsiębiorców do zwalniania pracowników, w trudnym dla firmy okresie.

W chwili obecnej Ministerstwo Pracy odbyło już pierwsze konsultacje z pracodawcami i związkowcami. Docelowo ustawa ma wejść w życie na przełomie maja i czerwca 2013 i obowiązywać przez rok.

Można by się zastanawiać, czy taka forma wsparcia na pewno jest właściwa i czy nie będzie prowadzić do nadużyć. Koszty takiego rozwiązania mogą być dla budżetu państwa dość znaczące, przy czym trudno przewidzieć czy osiągnięty zostanie zaplanowany efekt.

Być może lepszym rozwiązaniem byłoby zwolnienie pracodawcy będącego w trudnej sytuacji z obowiązku opłacania na określonych pracowników części lub całości pozapłacowych kosztów pracy, być może także zwolnienie takiej pensji z podatku dochodowego (o ile nie blokują tego dyrektywy unijne).

Jeśli pracodawca po okresie korzystania z ulgi, nadal zatrudniałby danego pracownika i nie dokonał zmniejszenia zatrudnienia, mógłby skorzystać z podobnego rozwiązania w stosunku do kolejnej np. nowo zatrudnionej osoby. Takie rozwiązanie mogłoby w znaczny sposób stymulować zatrudnianie nowych osób na podstawie umów o pracę, choć oczywiście to tylko jedno z możliwych rozwiązań.

Najistotniejsze jest jednak to, aby przyznawanie tego typu pomocy było w jak największy sposób transparentne i możliwie jak najszybsze, przy braku skomplikowanych zasad i konieczności składania obszernych wniosków, których zasady rozpatrzenia nie byłyby w 100% jasne i narażone na subiektywną ocenę osoby weryfikującej, jak to się czasem dzieje w przypadku typowych dotacji unijnych dla firm.