Rewitalizacja miast, dotacje na remont kamienicy

Czy możliwe jest uzyskanie jakieś dopłaty/dofinansowania/dotacji remontu starej, zabytkowej kamienicy, w której wynajmowane są mieszkania?

Możliwe jest uzyskanie tzw. premii kompensacyjnej w wysokości 2 proc. wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem.

O jej wypłatę może wystąpić inwestor, który jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym, albo właścicielem części takiego budynku (w tym wypadku inwestorem muszą być wszyscy współwłaściciele). Dodatkowo musiał on być właścicielem tego budynku w dniu 25 kwietnia 2005 r. lub też nabyć dany budynek jako spadek. Wniosek należy złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji odnośnie szczegółowych warunków uzyskania tego dofinansowania można uzyskać bezpośrednio w Banku Gospodarstwa Krajowego.