Regulamin korzystania z serwisu BierzDotacje.pl

I. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem serwisu BierzDotacje.pl  jest firma Grupa Symbioza z siedzibą w Olsztynie, ul. Kościuszki 13, 10-501 Olsztyn, NIP: 739-333-82-30, REGON: 280094780.
 2. Korzystanie z jakiejkolwiek części serwisu BierzDotacje.pl nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych.  Użytkownik może jedynie korzystać z tych utworów w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
 3. Kategorycznie zabrania się dalszej dystrybucji wymienionych materiałów, przesyłania, udostępniania lub wykorzystywania w jakikolwiek komercyjny lub niekomercyjny sposób. W szczególności zabrania się rozsyłania materiałów lub zamieszczania ich na forach dyskusyjnych czy portalach społecznościowych lub w innych miejscach, zarówno w sieci Internet, jak i poza nią.
 4. Publikowane w serwisie BierzDotacje.pl treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią w żadnym wypadku porady prawnej.
 5. Aktualnych regulamin dostępny jest zawsze na stronie internetowej Serwisu BierzDotacje.pl pod adresem https://www.bierzdotacje.pl/regulamin/.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 05.02.2014 r.

Pieniądze bez weryfikacji w BIK, ZUS i US


Jeśli:
 • potrzebujesz WIĘCEJ niż 30 tys. zł
 • prowadzisz firmę (nawet od 1 dnia działalności!)
 • posiadasz przedmiot pod zastawu (nieruchomość, firmę, maszyny lub samochód)
 • pochodzisz z miejscowości powyżej 30 tys. mieszkańców

zamów darmową konsultację