Polityka Prywatności

Oto zasada Polityki Prywatności, która bedzie zawsze aktualna:

Dane osobowe lub adresowe osób korzystających z serwisu BierzDotacje.pl nie są sprzedawane, ani udostępniane osobom trzecim

Podczas korzystania z serwisu BierzDotacje.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie (najczęściej będzie to imię i adres e-mail). Dane, o które będziesz proszony, to dane niezbędne do poprawnego działania poszczególnych usług, funkcjonujących w ramach serwisu BierzDotacje.pl.

Niepodanie tych danych, zablokuje możliwość korzystania z usługi, której te dane dotyczyły.

Korzystanie z bezpłatnych kursów e-mailowych
i newslettera w serwisie BierzDotacje.pl

W serwisie BierzDotacje.pl istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów dystrybuowanych poprzez pocztę elektroniczną. Aby móc skorzystać z tych usług, wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu swojego imienia, adresu e-mail oraz ew. innych danych takich jak płeć.

Uzyskane w ten sposób dane dodawane są także do listy mailingowej newslettera BierzDotacje.pl. Adres e-mail jest niezbędny do przesłania wiadomości osobie zapisującej się na dany kurs i newsletter. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu w przesyłanych do niego wiadomościach e-mail. Dane dotyczące płci pozwalają dostosować wysyłane wiadomości do płci odbiorcy, poprzez użycie odpowiednich zwrotów (np. skorzystałeś - skorzystałaś).

Osoba zapisana na poszczególne kursy i newsletter oferowany przez serwis BierzDotacje.pl, w każdej chwili może się z nich wypisać, co spowoduje trwałe usunięcie danych osobowych i kontaktowych danej osoby, związanych z konkretną usługą, z której użytkownik chcę zrezygnować.

Na końcu każdej wiadomości wysyłanej przez serwis BierzDotacje.pl umieszczony jest link, który umożliwia usunięcie adresu e-mail i innych danych osobowych z bazy mailingowej dotyczącej konkretnej usługi, z której użytkownik wcześniej korzystał. Usunięcie danych nie blokuje możliwości ponownego skorzystania z usługi, chyba że zaznaczono inaczej.

Niezapowiedziane Wiadomości

Serwis BierzDotacje.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu BierzDotacje.pl i tematyki z nim związanej, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Serwis BierzDotacje.pl dołoży wszelkich starań, aby przesyłane wiadomości były w jak największym stopniu przydatne i związane z tematyką serwisu BierzDotacje.pl.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu BierzDotacje.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu BierzDotacje.pl, nie zapisuj się na żadne kursy i biuletyny i nie udostępniaj żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Serwis BierzDotacje.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu BierzDotacje.pl obowiązuje aktualna polityka prywatności, która jest zawsze dostępna pod adresem: http://www.BierzDotacje.pl/polityka-prywatnosci.html