Podkarpackie: Na jak duże dotacje może liczyć firma?

O jakie dotacje może się starać firma z województwa podkarpackiego (Rzeszów), chcąca zrealizować inwestycję w nowy sprzęt?

Firmy z terenów miejskich województwa podkarpackiego powinny zainteresować się działaniem 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Poziom dofinansowania przedstawia się tutaj następująco:

W przypadku zastosowania rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych maksymalna wielkość dofinansowania wynosi:
• mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70% wydatków kwalifikowanych,
• średnie przedsiębiorstwa – do 60% wydatków kwalifikowanych,

Kwota dotacji:
• Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN
• Maksymalna kwota wsparcia :
– mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 tys. PLN:
– średnie przedsiębiorstwa – 1,2 mln PLN

Maksymalna kwota wsparcia w przypadku projektów wykazujących wyższy poziom innowacyjności:
projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 4 lata – 2 mln PLN,
projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata do 5,6 mln PLN dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, a w przypadku średnich przedsiębiorców do 4,8 mln PLN.

:pod:rpo-1.1.B:i: