Kiedy podatek VAT można sfinansować dotacją?

W jakiej sytuacji podatek VAT za zakup danego środka trwałego może być zwrócony w ramach dotacji?

Podatek VAT może być zwrócony w ramach dotacji (czyli uznany za kwalifikowalny) tylko wtedy, gdy podmiot starający się o dotację (Beneficjent), zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie posiada prawa do ubiegania się o zwrot podatku VAT lub obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego.

To jednak nie wszystko, gdyż istnieją takie działania (konkursy o dotacje), gdy podatek VAT jest niekawalifikowany w każdym przypadku, co oznacza, że nie ma absolutnie żadnej możliwości aby podatek VAT był w jakikolwiek sposób refundowany w ramach takiej dotacji. Takim konkursem jest np. działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie pozyskać można dla dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw z obszarów wiejskich i małych miast.

UWAGA! Powyższe zasady dotyczą wyłącznie dotacji dla firm już istniejących na rynku i starających się o dotację. W przypadku osób, które chcą dopiero założyć firmę podatek VAT jest zazwyczaj w całości pokrywany w ramach otrzymanej dotacji.