Firmy nie muszą już miesiącami czekać na fundusze unijne. Mogą skorzystać z nich znacznie szybciej (artykuł archiwalny).

Gdyby któryś z przedsiębiorców miał wymienić największe wady starania się o pieniądze z unii, byłyby to z pewnością bardzo długi okres oczekiwania na decyzję i wypłatę środków oraz skomplikowane procedury ich uzyskania. Istnieją obecnie również inne rozwiązania, które pozwalają znacznie szybciej i łatwiej pozyskać środki.

Artykuł archiwalny

Mowa tu o preferencyjnym leasingu i kredytach, które są dofinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu korzystanie z nich jest znacznie tańsze niż w przypadku analogicznych produktach nie posiadających dofinansowania. Stosuje się tu również uproszczone procedury ich przyznawania, co znacznie przyśpiesza proces realizacji inwestycji. Co ważniejsze nie ma sztywnych terminów naborów, dzięki czemu przedsiębiorca może aplikować o środki dokładnie w momencie, w którym chce zrealizować inwestycję (nie trzeba czekać miesiącami na ogłoszenie naboru), choć każda instytucja ma ograniczoną pulę środków przyznaną prze EBI jaką może przeznaczyć na ten cel.

Tego typu wsparcie przeznaczone jest dla firm z sektora MSP, które spełniają następujące warunki:

  • Zatrudniają mniej niż 250 osób;
  • Posiadają obroty roczne równe lub mniejsze niż 50 mln EUR i/lub sumę aktywów równą lub mniejszą niż 43 mln EUR
  • Są podmiotami w pełni prywatnymi (udziałowcem w takim przedsiębiorstwie nie może być Skarb Państwa lub instytucje publiczne)
  • Nie znajdują się na liście wykluczonych sektorów (takich jak np. hazard, pornografia, produkcja alkoholi, produkcja/sprzedaż broni, działalność związana z energią atomową, działalność związana ze wznoszeniem oraz handlem nieruchomościami, lub też rolnictwo).

Za przyznawanie kredytów lub leasingu współfinansowanego ze środków unijnych, odpowiadają banki lub instytucje leasingujące, które mają podpisaną umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Są to między innymi Bank Zachodni WBK (produkt: Kredyt Firmowy EBI) oraz Europejski Fundusz Leasingowy (produkt: Leasing Europejski).