Dotacje na założenie firmy na terenach wiejskich.

Jeżeli masz pomysł na własny biznes i chcesz się rozwijać, już niedługo będziesz mógł zrealizować swoje plany dzięki działaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

UWAGA Ostatni nabór w ramach tego działania odbył się w terminie od 15 do 26 kwietnia 2013 roku we wszystkich województwach z wyjątkiem wielkopolski.

Najbardziej aktualne informacje na temat tego konkursu można znaleźć tutaj.

Głównym celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich. Oznacza to, że największe szanse powodzenie będą miały projekty przyczyniające się do rozwoju drobnej przedsiębiorczości i rynku pracy. Przedsiębiorczość w tym przypadku należy rozumieć jako tworzenie nowych lub rozwijanie już istniejących firm, dających nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Pomoc w ramach tego działania jest skierowana do osób prowadzących lub podejmujących działalność jako mikroprzedsiębiorstwo. Według definicji mikroprzedsiębiorstwem jest zakład lub firma zatrudniająca poniżej 10 osób, której roczny obrót nieprzekracza 2 mln euro. W tym miejscu należy zaznaczyć, że bardzo podobnym działaniem do opisywanego jest „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Podstawową różnicą w tym przypadku jest dostępność oraz zakres udzielanej pomocy. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” nie musisz być ubezpieczony w KRUS-ie, a ponadto masz szansę otrzymać dużo większe pieniądze.

Pomoc w ramach tego działania polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych i maksymalnie wynosi 300 tyś. złotych. Refundacji podlega 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Poza tym poziom dofinansowania zależy od liczby utworzonych przez Ciebie miejsc pracy. W przypadku utworzenia:
– 1-2 miejsc pracy pomoc wyniesie 100 tyś. złotych
– 2-5 miejsc pracy pomoc wyniesie 200 tyś.złotych
– co najmniej 5 miejsc pracy pomoc wyniesie 300 tyś. złotych.

W celu lepszego zrozumienia tematu podam przykład. Załóżmy, że pewna osoba posiada działkę w bardzo atrakcyjnym położeniu i planuje wybudować pensjonat. Osoba ta budując pensjonat i zatrudniając w nim 5 osób na pełny etat, ma bardzo duże szanse otrzymać maksymalną kwotę dotacji w wysokości 300 tyś. zł.