Dotacja na start

start

Stan na 2019 rok. – Po raz kolejny, zaktualizowaliśmy odpowiedzi na 10 najczęściej pojawiających się pytań,dotyczących dotacji i innych form pomocy na założenie własnej firmy i nowo powstałych firm:

1. Kiedy mam zarejestrować firmę, przed czy po uzyskaniu dotacji?

Nigdy nie rejestruj firmy zanim nie zorientujesz się z jakich programów możesz skorzystać. Wiele programów pomocowych jest przeznaczonych dla osób, które chcą założyć, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Jeśli formalnie założysz własną firmę i dopiero potem zaczniesz rozglądać się za dotacjami, może się okazać, że ominie Cię świetna okazja do pozyskania dodatkowych pieniędzy.

   [Akt. 2018] – pamiętaj jednak, że obecnie znacznie ciężej jest o dofinansowanie, niż jeszcze kilka lat temu. Dużo większy nacisk położony jest na wszelkie innowacje, więc jeśli zamierzasz otworzyć działalność w ogromnej mierze innowacyjną, być może staranie się o wsparcie unijne będzie dobrym rozwiązaniem, choć nie jest to w 100% przesądzone (procedury są długie i żmudne, co może „zabić” Twój przyszły biznes).

W dużym uproszczeniu:

 • jeśli interesują Cie pieniądze do 15-90 tys. zł wstrzymaj się z założeniem firmy, zanim nie przeanalizujesz wszelkich możliwości dostępnych w danym momencie
 • jeśli interesują Cię większe kwoty, powyżej 100 tys. zł, to i tak założenie firmy będzie w większości przypadków niezbędne, gdyż tego typu kwoty przyznawane są w formie częściowych refundacji dla już istniejących firm. Wniosek należy jednak złożyć PRZED rozpoczęciem danego projektu/inwestycji.

2. Czy mam szanse na dotacje?

I tak i nie. Teoretycznie w większości wypadków masz szansę, ale obecnie o bezzwrotne pieniądze na start jest znacznie ciężej niż kiedyś, a i liczba zainteresowanych jest większa. Ostatecznie to, czy jednak otrzymasz wsparcie ze środków unijnych zależy ściśle od programu, w ramach którego weźmiesz udział, Twojej pomysłowości oraz dobrze przygotowanego biznes planu Twojego przedsięwzięcia.

Dotacje NIE należą się każdemu – trzeba się o nie trochę postarać. Unia Europejska nie tylko udziela wsparcia początkującemu przedsiębiorcy, ale stawia mu także określone warunki. Złamanie którejś z zasad otrzymania wsparcia unijnego zawartego w umowie o dofinansowanie powoduje zwrot otrzymanej dotacji.

3. Zakładam firmę „XYZ”. Czy na taką działalność dostane dotacje?

Przepisy unijne mówią tylko o branżach, na które wsparcie unijne nie mogą zostać udzielone. A więc wszystko co nie zabronione jest zatem dozwolone. Wsparcie nie może być jednak udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej:
– związanej z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
– w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002),
– w sektorze rybołówstwa,
– w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej,
– w sektorze budownictwa okrętowego,
– w zakresie produkcji lub obrotu bronią.

Poszczególne programy, w ramach których można pozyskać dotację na założenie własnej firmy mogą mieć nieco inne rodzaje działalności, na które nie jest przyznawana dotacja. Te wymienione powyżej to najczęstsze z nich.

4. Jakie programy unijne są dostępne dla osób, które chcą dopiero założyć firmę lub nowo założonych firm?

Obecnie przede wszystkim są to wszelkie dotacje rozdysponowywane przez Urzędy Pracy, niestety tylko dla osób bezrobotnych i coraz częściej ograniczone dla konkretnej grupy wiekowej np. do 25 roku życia, albo powyżej 30 roku życia. Są jednak sposoby, aby poradzić sobie choć z częścią ograniczeń…

5. Czy muszę mieć wkład własny?

Bardzo często jest on wymagany, choć są dotacje gdzie nie jest on konieczny. W obecnych programach unijnych wysokość wkładu własnego uzależniona jest od programu, w ramach którego będzie się brało udział. Dobrą wiadomością jest to, że w momencie ubiegania się o dotacje posiadanie własnych środków nie będzie gruntowanie weryfikowane, dlatego będzie je można zdobyć już po otrzymaniu pozytywnej decyzji, np. z pożyczki.

Podsumowując:

Dotacje w okolicach 15-90 tys. zł możesz uzyskać bez wkładu własnego lub z bardzo niewielkim wkładem własnym
Jeśli interesują Cię większe pieniądze, to takie dotacje przyznawane są na zasadzie refundacji. Czyli najpierw musisz wydać własne środki lub pieniądze z kredytu, a dopiero potem następuje ich częściowa refundacja (maksymalnie 85%, choć w praktyce zależy to od wielu czynników).

6. Z jakiego programu Ja będę mógł/mogła skorzystać?

To, z jakiego skorzystasz programu będzie zależeć zarówno od Ciebie (Twojej obecnej sytuacji – wieku, statusu itp.), jak i miejsca realizacji inwestycji. Przede wszystkim jednak liczy się czas. „Dziś” może nie być naboru, w którym możesz wziąć udział, jednak jutro może się on już pojawić. Pozostaje jednak kwestia – „Czy na pewno możesz pozwolić sobie na czekanie?„.

7. Kiedy startują programy unijne?

Obecne programy unijne przeznaczone są na lata 2014-2020 i co jakiś czas ogłaszane są kolejne nabory. Zazwyczaj w danym programie jest od jednego do kilku naborów w danym roku. Jeśli jakiś przegapisz i nie zdążysz złożyć kompletu dokumentów, tracisz szansę na dane wsparcie.

W przypadku dotacji dla bezrobotnych rozdysponowywanych przez Urzędy Pracy możliwe są dwa warianty
1. Do momentu rozdysponowania wszystkich środków na dany rok (wtedy warto się starać jak najszybciej po rozpoczęciu roku, w praktyce okolice stycznia-marca).
2. W ramach kilku naborów ogłaszanych na przestrzeni rok (tak jest np. gdy starasz się o dofinansowanie na otwarcie działalności w Warszawie i tamtejszym Urzędzie Pracy).

Musisz pamiętać o trzech kwestiach:

 • Bardzo rzadko zdarza się, aby wnioski o dotacje można było składać nieprzerwanie przez cały rok.
 • Zazwyczaj wyznaczane są konkretne daty np. od 1 do 30 maja, kiedy można składać wnioski.
 • Często zdarza się, że organizowany jest tylko jeden nabór w roku. Jeśli więc nabór organizowany jest np. np.1 do 30 maja i w tym terminie nie zdążysz przygotować i złożyć wszystkich dokumentów, to kolejna szansa może pojawić się dopiero za rok. Dotyczy to szczególnie działań i programów gdzie można zdobyć większe środki.
 • Często to, kiedy i gdzie możesz starać się o dotację, zależy od konkretnego regionu Polski, w którym zamierzasz się starać o dotację. Może się zdarzyć, że u Twojego kolegi z Podlasia właśnie rozpoczął się nabór, a w Twoim przypadku rozpocznie się on dopiero za dwa miesiące.

8. Co muszę zrobić, aby ubiegać się o dotacje?

W pierwszej kolejności powinieneś lub powinnaś znaleźć tę dotację lub inny rodzaj pomocy, które są w Twoim przypadku najbardziej atrakcyjne. Często jest tak, że poszczególne formy pomocy na założenie firmy wzajemnie się wykluczają, dlatego przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwiązań i wybranie tego najatrakcyjniejszego dla siebie jest tak istotne. Poszukiwania możesz prowadzić samodzielnie od artykułów w serwisie BierzDotacje.pl, gdzie od 2006 roku pomagamy odnaleźć się w programach unijnych, a także w dokumentacjach poszczególnych programów unijnych.

Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie prac nad biznes planem, który jest podstawowym dokumentem podlegającym ocenie komisji i decydującym o tym czy dotacja zostanie Ci przyznana, czy też nie. Musisz pamiętać, że dobrze sporządzony biznesplan dla tzw. „start-upu” powinien obejmować wiele aspektów związanych z przygotowaniami do powstania firmy, Twoją osobą jako jej założyciela, a także analizę konkurencji czy też planowane etapy rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Dobre biznes plany nie powstają z dnia na dzień…

Jeszcze jedna, szczególna rada od praktyków: Nie ma co ukrywać, że biznesplan, który ma posłużyć uzyskaniu konkretnych środków powinien zostać napisany „pod osoby”, które będą go oceniać. Inaczej piszę się biznesplan pod kredyt w banku, inaczej pod dotacje unijne, a jeszcze inaczej dla zewnętrznego inwestora, który oczekuje zazwyczaj szybkich zysków i zwrotu inwestycji z przedsięwzięcia.

9. Jak wyglądają poszczególne etapy pozyskiwani dotacji?

Cały proces pozyskania dotacji na start z Unii Europejskiej składa się najczęściej z poniższych etapów (uzależnione jest to jednak od konkretnego działania/programu):

 1. Wyboru odpowiedniego programu,
 2. Przygotowanie dokumentacji,
 3. Złożenie projektu (wniosku, biznesplanu),
 4. Pozytywna decyzja w sprawie przyznania dotacji.
 5. Podpisywanie umowy,
 6. Realizacja projektu (np. zakup sprzętu),
 7. Rozliczenie projektu (przedstawienie instytucji przyznającej dotację faktur zakupu itp.).

To wszystko może trwać zarówno miesiąc, kilka miesięcy, a nawet pół roku i dłużej. Warto być na to gotowym i przewidzieć plan awaryjny, na wypadek gdyby Twoja działalność wystartowała w późniejszym czasie niż było to pierwotnie zaplanowane.

10. Czy oprócz dotacji unijnych dostępne są jeszcze jakieś inne źródła dofinansowania?

Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej można jeszcze pozyskać również ze środków Funduszu Pracy w ramach dotacji przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy do maksymalnie 29 182,44 zł [kwota aktualna do maja 2019] (w praktyce kwota w danym UP może być niższa, dzieje się tak w sytuacji gdy dany UP chce przyznać pieniądze dla większej ilości nowych przedsiębiorstw, ale niestety – „coś za coś” – limit wtedy jest mniejszy niż maksymalnie dozwolony w całej Polsce).

Także osoby niepełnosprawne mogą starać się o pozyskanie specjalnie dla nich przeznaczonej dotacji w wysokości do maksymalnie 72 956,1 zł [kwota aktualna maja 2019] (w praktyce słowo – do – ma tutaj duże znaczenie, gdyż rzadko w ramach środków z PFRON przyznawane są dotacje w maksymalnej wysokości). Jest jeszcze sporo innych, okazjonalnych projektów (w tym także wiele ogólnopolskich konkursów), w ramach których przyznawane jest różnego rodzaju wsparcie finansowe dla startujących firm.

To wszystko może trwać zarówno miesiąc, kilka miesięcy, a nawet pół roku i dłużej. Warto być na to gotowym i przewidzieć plan awaryjny, na wypadek gdyby Twoja działalność wystartowała w późniejszym czasie niż było to pierwotnie zaplanowane.