Czy mogę zmienić część inwestycji, gdy już podpisałem umowę o przyznanie dotacji?

Niedawno podpisaliśmy w końcu umowę o przyznanie dotacji. Wszystko to trwało bardzo długo, od momentu złożenia wniosku o dotację do podpisania umowy minęło grubo powyżej pół roku. W tym czasie zmieniły się warunki rynkowe, przez co inwestycja jaką opisywaliśmy we wniosku i biznesplanie, choć możliwa, byłaby mało racjonalna pod kątem finansowym. Nie chodzi tu o istotę inwestycji, a koszty związane z zakupami maszyn, jakie chcemy sfinansować przy pomocy dotacji. Nie chce wchodzić w szczegóły, dlatego przedstawię to na prostym przykładzie. Chcieliśmy kupić dwie maszyny Maszynę A za 200 tys. zł i Maszynę B za 350 tys. zł. W chwili obecnej zmieniły się trochę ceny i Maszynę B można kupić znacznie taniej, bo za ok. 280 tys. zł. Nie chcemy jednak tracić pieniędzy z dotacji, dlatego niewykorzystane środki na zakup maszyny B, chcielibyśmy przeznaczyć na zakup maszyny A, nie za 200 tys. zł, a mniej więcej za 300 tys. zł (różnicę byśmy dopłacili we własnym zakresie). Dofinansowanie jakie otrzymaliśmy wynosi 60% od kwoty ok. 550 tys. zł i tu nic by się nie zmieniło. Zmieniła by się tylko proporcja pomiędzy wydatkami. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

Nie napisał Pan, jaką dokładnie dotację otrzymała Pana firma (w ramach jakiego działania ją Pan uzyskał), ale i tak postaramy się w tej sprawie pomóc. Przede wszystkim w pierwszej kolejności proszę sprawdzić czy w umowie nie ma Pan zapisów na temat możliwości przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi wydatkami. Często dozwolone są zmiany w zakresie kosztów kwalifikowalnych w niewielkim procencie ich wartości (np. 20%). Większe zmiany również mogą być dozwolone, ale pod warunkiem uzyskania stosownej zgody od instytucji przyznającej dotację. W takiej sytuacji będzie Pan musiał wystosować specjalne pismo w tej sprawie, w którym przedstawi Pan zmiany, ich powód, oraz odpowiednio uzasadni, że nie wpłyną one negatywnie na realizację celów zawartych w projekcie.

W pierwszej kolejności proponowalibyśmy jednak po prostu skontaktować się z instytucją, z którą podpisał Pan umowę.