Czy mogę zawiesić firmę, gdy staram się o dotację?

Tydzień temu założyłem działalności gospodarczą, ponieważ jest to warunek konieczny, aby móc starać się o dotację. Moje pytanie brzmi, czy przez cały czas, aż do ogłoszenia wyników działalność musi być aktywna? Pytam, ponieważ do czasu ogłoszenia wyników naboru, nie będę świadczyć żadnych usług w ramach założonej firmy, więc przez cały ten czas generowałaby mi ona niemałe koszty (nie mogę korzystać już z niskiego ZUSu, więc miesięcznie musiałbym wydawać ok. 800 zł)

Tak może Pan zawiesić firmę, jednak musi być ona aktywna w momencie złożenia wniosku o dotację, a także w momencie podpisywania umowy o przyznanie dotacji (o ile oczywiście uda się ją otrzymać). Naturalnie od momentu podpisania umowy działalność będzie trzeba prowadzić cały czas przez okres realizacji projektu, a także przez okres w okresie 5 lat od jego zakończenia. Jeśli jednak firma należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w większości wypadków przedsiębiorcy zobowiązani są do utrzymania trwałości projektu „tylko” przez okres 3 lat od jego zakończenia (wtedy też nie można zawiesić firmy, sprzedawać sfinansowanych przy pomocy dotacji unijnych środków trwałych, jak również ich wynajmować, chyba, że dotacja została przyznana na działalność, której istotą jest np. wynajem zakupionych urządzeń).