40 tys. zł dotacji na założenie firmy dla kobiet z Zabrza i Gliwic

Do 27.VII.2012 będzie trwać rekrutacja do projektu „Jestem przedsiębiorcza – zakładam firmę”, organizowanego w ramach działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego można uzyskać do 40 tys. zł na założenie własnej firmy.

Artykuł archiwalny

Projekt ten skierowany jest do 30 bezrobotnych kobiet zamieszkałych na terenie Gliwic lub powiatu gliwickiego oraz Zabrza, które:
– nie posiadały w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu, zarejestrowanej działalności gospodarczej (w Polsce i zagranicą)
– są zarejestrowane, jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Projekt obejmuje szkolenie oraz indywidualne doradztwo przed założeniem firmy, jak również dotacje w wysokości do 40 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł przez okres max. 6 miesięcy. Oprócz tego zakładane jest również merytoryczne wsparcie po założeniu firmy.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze projektu w Gliwicach, ul. Chorzowska 58 I piętro pok. nr 1 w dniach 16- 27 lipca 2012 r. w godz. od 9:00 – 15:00. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.