10 najważniejszych pytań dotyczących dotacji na założenie firmy.

Zaktualizowaliśmy odpowiedzi na 10 najczęściej pojawiających się pytań,dotyczących dotacji i innych form pomocy na założenie własnej firmy:

1. Kiedy mam zarejestrować firmę, przed czy po uzyskaniu dotacji?

Nigdy nie rejestruj firmy zanim nie zorientujesz się z jakich programów możesz skorzystać. Wiele programów pomocowych jest przeznaczonych dla osób, które chcą założyć, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Jeśli formalnie założysz własną firmę i dopiero potem zaczniesz rozglądać się za dotacjami, może się okazać, że ominie Cię świetna okazja do pozyskania dodatkowych pieniędzy.

2. Czy mam szanse na dotacje?

Tak, w większości wypadków masz szansę. Ale to czy jednak otrzymasz wsparcie ze środków unijnych zależy ściśle od programu, w ramach którego weźmiesz udział, Twojej pomysłowości oraz dobrze przygotowanego biznes planu Twojego przedsięwzięcia. Dotacje nie należą się każdemu – trzeba się o nie trochę postarać. Unia Europejska nie tylko udziela wsparcia początkującemu przedsiębiorcy, ale stawia mu także określone warunki. Złamanie którejś z zasad otrzymania wsparcia unijnego zawartego w umowie o dofinansowanie powoduje zwrot otrzymanej dotacji.

3. Zakładam firmę „XYZ”. Czy na taką działalność dostane dotacje?

Przepisy unijne mówią tylko o branżach, na które wsparcie unijne nie mogą zostać udzielone. A więc wszystko co nie zabronione jest zatem dozwolone. Wsparcie nie może być jednak udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej:
– związanej z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
– w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002),
– w sektorze rybołówstwa,
– w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej,
– w sektorze budownictwa okrętowego,
– w zakresie produkcji lub obrotu bronią.

Poszczególne programy, w ramach których można pozyskać dotację na założenie własnej firmy mogą mieć nieco inne rodzaje działalności, na które nie jest przyznawana dotacja. Te wymienione powyżej to najczęstsze z nich.

4. Jakie programy unijne są dostępne dla nowych firm?

Na lata 2007-2013 w ramach dotacji unijnych przewidziano cztery programy, które będą kontynuowały ideę promocji przedsiębiorczości. Programami tymi będą:

  • – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej (o dotacje starają się już działające podmioty, które później inwestują w nowe innowacyjne projekty na podobnej zasadzie jak robią to Business Angel czy też fundusze VC – niebawem napiszemy na ten temat nieco więcej)
  • – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (stało się ogromnie popularne za sprawą ogromnych kolejek rodem z PRL oraz bardzo atrakcyjnych warunków dofinansowania, w nowych naborach ma zostać zmienionych wiele założeń, które w niektórych przypadkach mogą uczynić program nieco mniej atrakcyjnym),
  • – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (doskonały przykład na to, że „nie wszystko złoto co się świeci”. Media opisują to działanie jako genialny i prosty sposób na zdobycie 40 tys. zł, ale rzeczywistość bywa często zupełnie inna. Program dobry, ale nie dla każdego…),
  • – Regionalne Programy Operacyjne – działania przeznaczone dla przedsiębiorców, firm już istniejących, ale w większości wypadków wystarczy aby firma istniała chociaż jeden dzień, aby móc się starać o środki ,
  • – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś priorytetowa 3 – Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (w przypadku 312 ciężkie warunki do spełnienia i bardzo długi okres oceny wniosków, wnioski z maja 2009 są do tej pory oceniane i z pewnością potrwa to jeszcze kilka miesięcy. Planowane są zmiany, które uczynią program znacznie bardziej atrakcyjnym, z pewnością w następnych naborach można też będzie liczyć na szybszą ocenę wniosków),

5. Z jakiego programu Ja będę mógł/mogła skorzystać?

To, z jakiego skorzystasz programu będzie zależeć zarówno od Ciebie (Twojej obecnej sytuacji – wieku, statusu itp.), jak i miejsca realizacji inwestycji.

6. Czy muszę mieć wkład własny?

Bardzo często jest on wymagany, choć są dotacje gdzie nie jest on konieczny. W obecnych programach unijnych wysokość wkładu własnego uzależniona będzie od programu, w ramach którego będzie się brało udział. Dobrą wiadomością jest to, że w momencie ubiegania się o dotacje posiadanie własnych środków nie będzie gruntowanie weryfikowane, dlatego będzie je można zdobyć już po otrzymaniu pozytywnej decyzji, np. z pożyczki.

7. Kiedy starują programy unijne?

W zasadzie wszystkie nowe programy unijne już wystartowały, 2009 rok można uznać za swoiste apogeum. W 2010 roku powoli skończą się środki w niektórych programach regionalnych przeznaczonych dla firm (także tych nowo powstałych), więc warto się spieszyć.

8. Co muszę zrobić, aby ubiegać się o dotacje?

W pierwszej kolejności powinieneś lub powinnaś znaleźć tę dotację lub inny rodzaj pomocy, które są w Twoim przypadku najbardziej atrakcyjne. Często jest tak, że poszczególne formy pomocy na założenie firmy wzajemnie się wykluczają, dlatego przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwiązań i wybranie tego najatrakcyjniejszego dla siebie jest tak istotne. Poszukiwania możesz prowadzić samodzielnie począwszy od artykułów w serwisie BierzDotacje.pl, poprzez wszystko co jest dostępne w Internecie, a przede wszystkim w dokumentacjach poszczególnych programów unijnych.

Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie prac nad biznes planem, który jest podstawowym dokumentem podlegającym ocenie komisji i decydującym o tym czy dotacja zostanie Ci przyznana, czy też nie. Musisz pamiętać, że dobrze sporządzony biznesplan dla tzw. „start-upu” powinien obejmować wiele aspektów związanych z przygotowaniami do powstania firmy, Twoją osobą jako jej założyciela, a także analizę konkurencji czy też planowane etapy rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Dobre biznes plany nie powstają z dnia na dzień…

Jeszcze jedna, szczególna rada od praktyków: Nie ma co ukrywać, że biznesplan, który ma posłużyć uzyskaniu konkretnych środków powinien zostać napisany „pod osoby”, które będą go oceniać. Inaczej piszę się biznesplan pod kredyt w banku, inaczej pod dotacje unijne, a jeszcze inaczej dla zewnętrznego inwestora, który oczekuje zazwyczaj szybkich zysków i zwrotu inwestycji z przedsięwzięcia.

9. Jak wyglądają poszczególne etapy pozyskiwani dotacji?

Cały proces pozyskania dotacji na start z Unii Europejskiej składa się najczęściej z poniższych etapów (uzaleznione jest to jednak od konkretnego działania/programu):
1. Wyboru odpowiedniego programu,
2. Przygotowanie dokumentacji,
3. Złożenie projektu,
4. Podpisywanie umowy,
5. Realizacja projektu,
6. Rozliczenie projektu.

To wszystko może trwać zarówno miesiąc, jak i w bardziej ekstremalnych przypadkach nawet pół roku i dłużej. Warto być na to gotowym i przewidzieć plan awaryjny, na wypadek gdyby Twoja działalność wystartowała w późniejszym czasie niż było to pierwotnie zaplanowane.

10. Czy oprócz dotacji unijnych dostępne są jeszcze jakieś inne źródła dofinansowania?

Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej można jeszcze pozyskać również ze środków Funduszu Pracy w ramach dotacji przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy do maksymalnie 29 182,44 zł [kwota aktualna do maja 2019] (dotacja ta jest wyższa od początku 2009 roku). Także osoby niepełnosprawne mogą starać się o pozyskanie specjalnie dla nich przeznaczonej dotacji w wysokości do maksymalnie 72 956,1 zł [kwota aktualna maja 2019]. Jest jeszcze sporo innych, okazjonalnych projektów (w tym także wiele ogólnopolskich konkursów), w ramach których przyznawane jest różnego rodzaju wsparcie finansowe dla startujących firm.