Data publikacji: 2 stycznia 2010

Warmińsko-Mazurskie:  Możesz pozyskać nawet 1,5 mln zł dla swojej firmy.

10 marca 2010 zostanie ogłoszony nabór wniosków do działania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich firm, które mają swoją siedzibę / planują inwestycje na ternie województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dotacje można otrzymać przede wszystkim na następujące inwestycje w firmie:
rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie świadczenia usług,
zakup urządzeń niezbędnych do unowocześnienia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa.

Ile pieniędzy może dostać Twoja firma:

Dotacja może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jeśli masz możliwość odzyskania podatku VAT dotacja wyniesie 50% od kwoty netto (VAT można odzyskać lub odliczyć z Urzędu Skarbowego). Dotacje dla firm zawsze wypłacane są w formie refundacji, czyli najpierw należy ponieść wydatki z własnej kieszeni lub kredytu, a dopiero później zwracany jest określony % poniesionych wydatków w formie dotacji.

Maksymalna wielkość dotacji to aż 1,5 mln zł
Minimalna wielkość dotacji 10 tys. zł

Jeśli odpowiednio zaplanuje się inwestycje możesz też starać się o zaliczkę w wysokości 50% przyznanej dotacji (w przypadku pierwszej zaliczki) oraz do 35% przyznanego dofinansowania (w przypadku drugiej zaliczki). Łącznie zaliczki mogą wynieść aż 85% przyznanej kwoty dotacji. Oznacza to, że część pieniędzy możesz dostać przed dokonaniem zakupu/inwestycji i w mniejszym stopniu polegać na kredycie czy środkach własnych.

Ze względu na złożoność dokumentacji jaką należy przygotować oraz skomplikowany proces pozyskania dotacji, staranie się o dofinansowanie jest najbardziej opłacalne w przypadku inwestycji powyżej 200 tys. zł (przy inwestycji na poziomie 200 tys. zł dotacja może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych czyli 100 tys. zł). Oczywiście w przypadku mniejszych inwestycji także można się starać o dofinansowanie, gdyż minimalna wysokość dotacji to 10 tys. zł, jednak w takim przypadku nie jest to aż tak bardzo opłacalne.

Na co przede wszystkim można dostać dotacje w ramach tego działania:

  • - na zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, wyposażenia)
  • - na zakup lub budowę/modernizacje nieruchomości
  • - na zakup gruntu jednak jest on kosztem kwalifikowanym tylko w wysokości do 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych inwestycji

Na co NIE można dostać dotacji w ramach tego działania:

  • na zakup towaru
  • na wynagrodzenia pracowników firmy
  • na spłatę kredytu, odsetek od kredytu
  • na zakup środków transportu (jeśli prowadzisz firmę transportową)
  • na wynajem nieruchomości

Do czasu uruchomienia naboru zostało już niewiele czasu. Wszystko wskazuje na to, że będzie to ostatni konkurs na inwestycje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Województwie Warmińsko-Mazurskim w okresie 2007-2013. Zgodnie z Wieloletnim harmonogramem ogłaszania konkursów (opublikowanym: 02-12-2009) w kolejnych latach NIE są planowane już kolejne nabory. To zatem ostatnia szansa, aby pozyskać dla Twojej firmy naprawdę duże środki z Unii Europejskiej.

Mikroprzedsiębiorcy mający siedzibę (w przypadku indywidualnych dzialalności gospodarczych / spółek cywilnych istotne jest miejsce zameldowania stałego lub tymczasowego właściciela/li), jak również planujący inwestycję na terenie obszarów wiejskich lub w małych miasteczek (do 5 tys. mieszkańców) mogą starać się o dotację w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

UWAGA Ostatni nabór w ramach tego działania odbył się w terminie od 26 września do 7 października 2011 roku. Na razie nie ma informacji na temat terminu ogłoszenia kolejnego naboru (stan na październik 2012).

Unia Europejska daje też inne możliwości łatwego pozyskania finansowania dla firm, w tym także pieniędzy na zakup środków transportu (co w przypadku typowych dotacji jest bardzo ciężkie). Więcej na ten temat piszemy w tym artykule.

Sprawdź jeszcze:, ,

Prosimy pamiętać, iż kopiowanie jakichkolwiek treści z niniejszego serwisu, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela BierzDotacje.pl.