Data publikacji: 29 grudnia 2009
(aktualizacja: 5 sierpnia 2012)

Pomorskie: Mikroprzedsiębiorcy mogą pozyskać do 200 tys. zł dla swojej firmy.

W lutym 2010 mikroprzedsiębiorstwa z województwa Pomorskiego będą mogły pozyskać dotacje w ramach poddziałania 1.1.1.MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego. Konkurs przeznaczony jest dla mikroprzedsiębiorstwa (czyli firm zatrudniających na umowę o pracę do 10 osób lub o całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 2 mln EURO), które mają swoją siedzibę / planują inwestycje w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców znajdującym się w województwie pomorskim.

Głównym celem tego poddziałania jest wsparcie powstawania i rozwoju mikroprzedsiębiorstwa (o dotację mogą się też starać firmy działające nawet 1 dzień). Preferowane będą projekty zlokalizowane poza Trójmiastem, w szczególności te, na obszarach słabych strukturalnie. Poza tym preferowane są inwestycje, w wyniku których nastąpi wprowadzenia na rynek nowych / wysokiej jakości wyrobów i usług, oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, jak również powstania trwałych miejsc pracy oraz wzrost aktywności eksportowej firm.

Ile pieniędzy może dostać Twoja firma?:

Dotacja może wynieść maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jeśli masz możliwość odzyskania podatku VAT dotacja wyniesie 60% od kwoty netto (VAT można odzyskać lub odliczyć z Urzędu Skarbowego). Dotacje dla firm zawsze wypłacane są w formie refundacji, czyli najpierw należy ponieść wydatki z własnej kieszeni lub kredytu, a dopiero później zwracany jest określony % poniesionych wydatków w formie dotacji.

Maksymalna wielkość dotacji to 200 tys. zł
Minimalna wielkość dotacji nie została określona.

Ze względu na złożoność dokumentacji jaką należy przygotować oraz skomplikowany proces pozyskania dotacji, staranie się o dofinansowanie jest najbardziej opłacalne w przypadku inwestycji powyżej 100 tys. zł (przy inwestycji na poziomie 100 tys. zł dotacja może wynieść 60% kosztów kwalifikowanych czyli 60 tys. zł). Oczywiście w przypadku mniejszych inwestycji także można się starać o dofinansowanie, jednak w takim przypadku może to nie być tak opłacalne.

Na co przede wszystkim można dostać dotacje w ramach tego działania:

  • - na zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, wyposażenia)
  • - na zakup lub budowę/modernizacje nieruchomości
  • - na zakup gruntu jednak jest on kosztem kwalifikowanym tylko w wysokości do 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych inwestycji

Na co NIE można dostać dotacji w ramach tego działania:

  • - na zakup towaru
  • - na wynagrodzenia pracowników firmy
  • - na spłatę kredytu, odsetek od kredytu
  • - na zakup środków transportu (jeśli prowadzisz firmę transportową)
  • - na wynajem nieruchomości

Nabór powinien zostać uruchomiony już w lutym, zatem zostało już niewiele czasu. W każdym kolejnym naborze do rozdysponowania jest coraz mniejsza pula pieniędzy, dlatego należy spodziewać się, iż w kolejnych naborach będzie coraz trudniej pozyskać dotacje.

Mikroprzedsiębiorcy mający siedzibę (w przypadku indywidualnych dzialalności gospodarczych / spółek cywilnych istotne jest miejsce zameldowania stałego lub tymczasowego właściciela/li), jak również planujący inwestycję na terenie obszarów wiejskich lub w małych miasteczek (do 5 tys. mieszkańców) mogą starać się o dotację w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

UWAGA Ostatni nabór w ramach tego działania odbył się w terminie od 26 września do 7 października 2011 roku. Na razie nie ma informacji na temat terminu ogłoszenia kolejnego naboru (stan na październik 2012).

Unia Europejska daje też inne możliwości łatwego pozyskania finansowania dla firm, w tym także pieniędzy na zakup środków transportu (co w przypadku typowych dotacji jest bardzo ciężkie). Więcej na ten temat piszemy w tym artykule.

Sprawdź jeszcze:, ,

Prosimy pamiętać, iż kopiowanie jakichkolwiek treści z niniejszego serwisu, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela BierzDotacje.pl.