Data publikacji: 12 kwietnia 2008
(aktualizacja: 13 września 2010)

Prowadzę własną firmę. W jakich programach unijnych mogę ubiegać się o dotację?

Dotacje unijne są przyznawane w ramach tzw. okresów programowania. W tej chwili jesteśmy w trakcie okresu 2007-2013. W tych latach przedsiębiorcy mogą starać się o dotację głównie z następujących programów operacyjnych:

  1. - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – każdy z tych programów przeznaczonych jest dla innego województwa, co tłumaczy ich łączną liczbę – 16. W programach tych organizowane są konkursy dla firm, które chcą zrealizować inwestycję o maksymalnej wartości 2 mln EURO (w praktyce jednak limity te są zazwyczaj nieco mniejsze). Inwestycje powinny być innowacyjne co najmniej w sakli danego przedsiębiorstwa (choć innowacyjność na większym poziomie – np. regionu, czy też kraju jest tu dodatkowo punktowana i zwiększa szanse na uzyskanie dotacji).
  2. - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – konkursy organizowane w ramach tego programu przeznaczone są z definicji dla firm, które chcą realizować bardzo innowacyjne inwestycje (minimalna innowacyjność na poziomie krajowym). Najpopularniejsze wśród mniejszych przedsiębiorców są działania (konkursy) związane z e-biznesem, czyli działanie PO IG 8.1 i PO IG 8.2.
  3. - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w tym programie organizowane są konkursy na tzw. projekty miękkie, czyli związane z zasobami ludzkimi. Mają one na celu poprawę (wzrost) poziomu zatrudnienia, potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Dzięki konkursom organizowanym w ramach tego działania wiele firm może przeszkolić swoich pracowników i przystosować ich jednocześnie do zmieniających się warunków na rynku pracy.

    W ramach tego programu ogromną popularnością wśród ogółu społeczeństwa cieszy się działanie PO KL 6.2, w ramach którego można pozyskać specjalną dotację na założenie własnej firmy. Szerzej na temat tego działania piszemy w wielu artykułach na łamach tego serwisu.

Sprawdź jeszcze:,

Prosimy pamiętać, iż kopiowanie jakichkolwiek treści z niniejszego serwisu, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela BierzDotacje.pl.


Poniżej znajdziesz komentarze i pytania naszych czytelników. Odpowiedzi na część z nich znajdziesz w artykułach zamieszczonych naszego serwisu.

Wydawać się może, że kwoty przeznaczone na dotacje w ramach PO IG są bardzo duże, jednak doświadczenie z lat ubiegłych pokazało, że projektów innowacyjnych jest również dużo. Należy pamiętać, iż są to konkursy, które trwają przez krótki okres i w tym tylko okresie można składać aplikacje. Aby zrobić to sprawnie i dobrze, polecam skorzystanie z pomocy firmy doradczej.