Data publikacji: 2 stycznia 2013
(aktualizacja: 21 czerwca 2013)

Jak duże będą dotacje z UP i PFRON na uruchomienie firmy w 2013 roku?

Artykuł archiwalny

Maksymalna wysokość dotacji na uruchomienie firmy dla osób bezrobotnych przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz dofinansowania dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zależy w dużej mierze od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Do 11 lutego 2013 będzie obowiązywać kwota z dnia 12 listopada 2012 r., czyli 3510,22 zł.

W związku z tym do 11 lutego 2013 maksymalna kwota o jaką będzie się można starać wyniesie:
– w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy na założenie indywidualnej działalności gospodarczej – 21 061,32 zł (6-krotność średniej krajowej)
– w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy na jednego członka, założyciela spółdzielni socjalnej – 14 040,88 zł (4-krotność średniej krajowej)
– w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy na jednego członka, przystępującego do istniejącej spółdzielni socjalnej – 10 530,66 zł (3-krotność średniej krajowej)
– w przypadku dofinansowania z PFRON dla osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, na założenie indywidualnej działalności gospodarczej – 52 653,3 zł (15-krotność średniej krajowej)

Sprawdź jeszcze:, , ,

Prosimy pamiętać, iż kopiowanie jakichkolwiek treści z niniejszego serwisu, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela BierzDotacje.pl.