Data publikacji: 26 września 2011
(aktualizacja: 20 kwietnia 2012)

Osoby, które dopiero chcą założyć własne firmy lub mikroprzedsiębiorstwa, które istnieją już na rynku mogą uzyskać w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 300 tys. zł jednorazowej dotacji.

Dotacje przeznaczone są dla osób lub firm planujących inwestycje na terenie wsi lub małych miasteczek (maksymalnie do 5 tys. mieszkańców). Jednak w przypadku inwestycji niebudowlanych na terenie wiejskim lub w małym miasteczku musi znajdować się jedynie miejsce przechowywania sprzętu / środków zakupionych z dotacji, natomiast firma może działać również na terenie większych miast (np. firma budowlana).

UWAGA Ostatni nabór w ramach tego działania odbył się w terminie od 15 do 26 kwietnia 2013 roku we wszystkich województwach z wyjątkiem wielkopolski.

Najbardziej aktualne informacje na temat tego konkursu można znaleźć tutaj.

Konkurs ten jest o tyle ciekawy, że w przeciwieństwie do innych dotacji dla przedsiębiorców przedsięwzięcia nie muszą być innowacyjne, więc tak tradycyjne biznesy jak sala weselna, przedszkole, czy różnego rodzaju sklepy mają pełnoprawne szanse na uzyskanie dotacji. Co więcej dofinansowanie można otrzymać na inwestycję nie związaną z dotychczasową działalnością firmy, jeśli więc firma prowadząca do tej pory stację paliw chce rozpocząć działalność w zupełnie nowej branży i wybudować salę weselną, będzie mogła starać się o dotację na ten cel.

Tutaj drobna uwaga: Dotacje można pozyskać na większość rodzajów działalności, jednak nie na wszystkie. Kod PKD takiej działalności musi znajdować się na tej liście.

Jeśli o dotacje stara się przedsiębiorstwo istniejące już na rynku, musi ono posiadać status mikroprzedsiębiorstwa, co oznacza, że taka firma musi zatrudniać mniej niż 10 pracowników (w przeliczeniu na pełen rok obrachunkowy, na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty) i roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

Drugą istotną kwestią jest to, że te dotacje przyznawane są w formie 50% REFUNDACJI, co oznacza, że najpierw trzeba mieć własne środki lub możliwość wzięcia kredytu, a dopiero potem, po przedstawieniu stosownych faktur, można uzyskać zwrot.

Wszelkie wydatki mogą być jednak poniesione nie wcześniej niż po złożeniu wniosku o dotacje (wyjątek stanowią tzw. koszty ogólne np. projekty budowlane, kosztorysy – piszemy o tym w dalszej części artykułu).

Maksymalna kwota dotacji wynosi 300 tys. zł i jest uzależniona od ilości osób jakie zadeklarujemy się zatrudnić po zrealizowaniu inwestycji. Osoby te muszą być zatrudnione potem przez okres min. 2 lat, a działalność trzeba prowadzić przez 5 lat.

Jeśli zdecydujemy się zatrudnić:

 1. 1 osobę – dotacja może wynieść do 100 tys. zł (z tym, że jeśli o dotacje będzie się starać osoba, która nie posiada jeszcze własnej działalności i chce ją dopiero założyć, jako pierwszą osobę zatrudnioną traktuje się właściciela firmy, co oznacza, że przy dotacji do 100 tys. zł nie trzeba zobowiązywać się w takiej sytuacji do zatrudniania kogokolwiek)
 2. 2 osoby – dotacja może wynieść do 200 tys. zł
 3. 3 osoby – dotacja może wynieść do 300 tys. zł

Minimalna kwota dotacji to 10 tys. zł, jednak w praktyce staranie się o dotację mniejszą niż 50-100 tys. zł, może być nieopłacalne, ze względu na dużą ilość pracy związaną z przygotowaniem dokumentacji pod dotacje oraz wymogi dotyczące późniejszego utrzymania firmy i ew. zatrudnienia nowych osób.

Dotacja zawsze przyznawana jest od kwoty netto, czyli jeśli chcemy zakupić maszynę, która kosztuje 200 tys. zł netto czyli 246 tys. zł z 23% podatkiem VAT, to dotacja wyniesie w tym przypadku 50% od kwoty netto czyli 100 tys. zł. Natomiast 46 tys. zł VATu możemy jednak później odzyskać lub odliczyć w 100% w Urzędzie Skarbowym.

Aby łatwiej było przeprowadzić inwestycję, można ją podzielić na maksymalnie dwa etapy i po każdym z nich starać się o refundacje 50%, czyli jeśli przedmiotem inwestycji jest zakup dwóch maszyn budowlanych o wartości 150 tys. zł netto każda, możemy najpierw zakupić jedną, złożyć tzw. Wniosek o płatność, po rozpatrzeniu, którego dostaniemy 50% dotacji (w tym przypadku 75 tys. zł), dzięki czemu będziemy mieli dodatkowy i szybszy zastrzyk gotówki na zakup kolejnej maszyny przewidzianej w ramach inwestycji. W przypadku inwestycji budowlanych taki podział może przedstawiać się następująco: 1 etap – budowa obiektu, 2 etap – wyposażenie obiektu.

Inwestycje można po złożeniu wniosku o dofinansowanie (wraz z biznesplanem i kompletem załączników), co można w tym roku zrobić od 26 września do 7 października, jednak dużo bezpieczniej jest poczekać na wydanie decyzji o przyznaniu dofinansowania, co w przypadku tego konkursu (biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z dwoma poprzednimi naborami) następuje po ok. 6 miesiącach od złożenia wniosku.

Dotacje można otrzymać na zakup:

 1. Nowych (nie używanych) urządzeń, maszyn, wyposażenia, narzędzi, sprzętu komputerowego i oprogramowania
 2. Budowę, przebudowę lub rozbudowę niemieszkalnych budynków
 3. Kosztów zagospodarowania terenu
 4. Zakupu środków transportu z wyjątkiem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą [UWAGA: Nie dotyczy to zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.ZTransport drogowy towarów]
 5. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia danej rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Dotacje można również otrzymać na tzw. koszty ogólne związane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją operacji, tj. koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 1. kosztorysów,
 2. projektów architektonicznych lub budowlanych,
 3. ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 4. dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
 5. wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
 6. projektów technologicznych;
 7. opłat za patenty lub licencje,
 8. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi,

w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Koszty ogólne (wymienne powyżej) mogą być współfinansowane dotacją jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku.

Tej dotacji NIE można natomiast otrzymać na:

 1. zakup towaru
 2. nabycia nieruchomości (zakupu ziemi, budynków itp.)
 3. nabycia rzeczy używanych (przy pomocy tej dotacji można zakupić wyłącznie rzeczy NOWE),
  budowy budynków mieszkalnych,
 4. zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),
 5. sfinansowanie podatku VAT
 6. części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe.

Sprawdź jeszcze:, , , ,

Prosimy pamiętać, iż kopiowanie jakichkolwiek treści z niniejszego serwisu, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela BierzDotacje.pl.


Poniżej znajdziesz komentarze i pytania naszych czytelników. Odpowiedzi na część z nich znajdziesz w artykułach zamieszczonych naszego serwisu.

JESTEM FIRMA JEDNOOSOBOWA.CZY MOGE SIE STARAC O DODATKOWE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP AUTA DOSTAWCZEGO?JEZELI TAK TO W JAKI SPOSOB?PROWADZE FIRME BUDOWLANA OD PONAD ROKU DZIEKI DOFINANSOWANIU Z URZEDU PRACY.UPRZEJMIE PROSZE O ODPOWIEDZ.GRZEGORZ FILINSKI

jakie sa szanse i gdzie sie udac po dotacje dla rozwiniecia firmy budowlanej posiadam jednoosobowo

Interesuje mnie sprawa uzyskania pomocy finansowej (dotacja,dofinansowanie) zarówno unijne jak i samorządowe.

1. Istniejący gabinet stomatologiczny (stomatolog plus jeden pracownik ).
2. W niedalekiej przyszłości otwarcie gabinetu stomatologicznego w budynku(obecnie w trakcie budowy) .

Chce otworzyc agencje reklamową w Łodzi, a mieszkam na wsi co wtedy?

Witam, jestem 1-osobową firmą (terenowe usługi weterynaryjne). Jakie są realne szanse uzyskania dotacji na zakup specjalistycznego sprzętu weterynaryjnego (cyfrowy aparat RTG i USG). Obecnie nie mam planów zatrudnienia dodatkowego personelu. W związku z tym czy staranie się o tego typu dotację ma szanse bytu.

JESTEM FIRMA JEDNOOSOBOWA.CZY MOGE SIE STARAC O DODATKOWE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP KOPARKI ?PROWADZE FIRME ZAJMUJĄCĄ SIE ELEKTRYKĄ BUDOWLANĄ OD PONAD ROKU DZIEKI DOFINANSOWANIU Z URZEDU PRACY.UPRZEJMIE PROSZE O ODPOWIEDZ.MARCIN DĘBEK

Witam chcę otworzyć cukiernię w małym miasteczku chcę zatrudnić jedną osobę jakie są realne szanse na to, iż dostanę dotację?