Data publikacji: 21 października 2011

Rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, mogą starać się o 100 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, innej niż rolnicza. Wystarczy być ubezpieczonym w KRUS przez okres przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto rolnicy muszą również spełniać kryterium otrzymania płatności do gruntów rolnych za rok 2010.

Dotacje te udzielane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Do rozdysponowania jest w tegorocznym naborze około 375 milionów złotych, co daje 3750 przy założeniu, że każda osoba starałaby się o najwyższą możliwą kwotę (100 tys. zł).

Nabory w 2011 roku zostały podzielone na dwie tury:

Najpierw, od 27 września do 14 października 2011 roku swoje wnioski mogli składać ci, którzy planowali inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Natomiast od 17 października do 4 listopada 2011 roku będzie można składać wnioski na wsparcie inwestycji niezwiązanych z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Tak jak napisaliśmy powyżej, kwota dotacji przyznanej przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, przy czym może to być do 50% kosztów inwestycji.

Poziom dofinansowania może jednak wzrosnąć do 80% w przypadku rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych.

Gdy osoby zainteresowane takim wsparciem nie posiadają wystarczających środków, mogą skorzystać z zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty dotacji (w tym jednak przypadku potrzebna jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa).

Wnioski można złożyć w dowolnym Oddziale Regionalnym ARiMR lub wysłać go pocztą.

Trzeba jednak pamiętać, że w jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie dotacji w tym konkursie, co również oznacza, że osoby które złożyły wnioski o wsparcie na inwestycje związane z biogazem, nie mogą składać wniosku w rozpoczynającym się od poniedziałku naborze na wsparcie innych rodzajów działalności gospodarczej.

Co warto zauważyć, jedną z ważniejszych zmian, wprowadzonych w tegorocznym naborze, jest umożliwienie ubiegania się o wsparcie osobom, które stosunkowo niedawno ubezpieczyły się w KRUS jako rolnik i wykażą, że za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie dotacji w ramach tego konkursu, przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, w którym były wcześniej ubezpieczone jako małżonek rolnika lub domownik. Dzięki tej zmianie dofinansowanie na własną firmę będzie mógł otrzymać także „młody rolnik”, który niedawno przejął gospodarstwo, jeżeli wykaże, że wcześniej był ubezpieczony u rolnika, któremu przyznano dopłaty obszarowe.

W tegorocznym naborze nie obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Każdy wniosek będzie poddany ocenie punktowej.

Więcej informacji można znaleźć bezpośrednio na stronie ARiMR.

Sprawdź jeszcze:, , ,

Prosimy pamiętać, iż kopiowanie jakichkolwiek treści z niniejszego serwisu, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela BierzDotacje.pl.