Data publikacji: 30 września 2011

Osoby, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą mogą starać się o dotacje unijne w ramach wielu programów, jednym z nich jest działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Można tu pozyskać do 300 tys. zł, ale aby starać się o tę dotację trzeba spełnić następujące warunki:

 1. osoba taka musi mieć mniej niż 60 lat
 2. adres zameldowania stały lub czasowy (przy zameldowaniu czasowym nie zmienia się dokumentów takich jak dowód osobisty itp.) takiej osoby musi znajdować się na terenach wiejskich lub w miasteczku do 5 tys. mieszkańców
 3. miejsce prowadzenia przyszłej działalności (inwestycji) także musi znajdować się na terenach wiejskich lub w miasteczku do 5 tys. mieszkańców
 4. miejsce inwestycji (w przypadku budowy, rozbudowy) lub miejsce przechowywania zakupionego sprzętu musi znajdować się na terenach wiejskich lub w miasteczku do 5 tys. mieszkańców,
 5. osobą, która chce się starać o tę dotację NIE może być ubezpieczona w KRUS (ew. przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji trzeba się przenieść do ZUS)
 6. osoba, która chce się starać o tę dotacje, nie mogła w ciągu ostatnich dwóch lat, poprzedzających rok złożenia wniosku, otrzymać dotacji z działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Dotacja może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji netto, przy czym minimalna kwota dotacji to 10 tys. zł (przy kosztach na 20 tys. zł netto), a maksymalna to 300 tys. zł (przy kosztach na 600 tys. zł netto i większych).

W praktyce jednak nie opłaca starać się o tę dotację, jeśli inwestycja jest mniejsza niż 200 tys. zł, z uwagi na dość żmudny i skomplikowany proces jej pozyskania.

Bardzo ważna UWAGA: Dotacja ta przyznawana jest w formie refundacji, więc najpierw trzeba dysponować własnymi środkami, albo możliwością wzięcia odpowiednio dużego kredytu, aby móc przeprowadzić inwestycje. Dopiero później dostaje się zwrot. Naturalnie inwestycje można rozpocząć dopiero wtedy, gdy podpisze się umowę o przyznaniu dofinansowania.

Od tego roku jest również możliwość otrzymania zaliczki w wysokości 50% kwoty dotacji o jaką się staramy, jednak trzeba dysponować gwarancją bankową lub ubezpieczeniową na kwotę 110% wnioskowanej zaliczki.

Inwestycje można jednak podzielić na dwa etapy i po każdym etapie dostać refundacje, co może ułatwić sfinansowanie inwestycji.

Oznacza to, że np. inwestycje polegającą na budowie sali weselnej za 600 tys. zł netto, można podzielić na dwa etapy:
1. 400 tys. zł netto – budowa sali weselnej
2. 200 tys. zł netto – zakup wyposażenia do sali weselnej
Po zakończeniu pierwszego etapu możemy dostać 50% z kwoty 400 tys. zł, czyli 200 tys. zł, co pozwoli sfinansować etap drugi.

Przy pomocy tej dotacji:

 • można zakupić NOWE maszyny, sprzęt wyposażenie, oprogramowanie,
 • można sfinansować budowę, rozbudowę i przebudowę budynków oraz koszty zagospodarowania terenu,
 • można sfinansować zakup środków transportu z wyjątkiem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą [UWAGA: Nie dotyczy to zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.ZTransport drogowy towarów]
 • można sfinansować koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji (np. kosztorysu, projektu budowlanego itp.)
 • nie można sfinansować zakupu nieruchomości i ziemi
 • nie można sfinansować zakupu jakichkolwiek rzeczy UŻYWANYCH
 • nie można sfinansować kosztów zakupu towaru

UWAGA Ostatni nabór w ramach tego działania odbył się w terminie od 15 do 26 kwietnia 2013 roku we wszystkich województwach z wyjątkiem wielkopolski.

Najbardziej aktualne informacje na temat tego konkursu można znaleźć tutaj.

Sprawdź jeszcze:, , , ,

Prosimy pamiętać, iż kopiowanie jakichkolwiek treści z niniejszego serwisu, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela BierzDotacje.pl.


Poniżej znajdziesz komentarze i pytania naszych czytelników. Odpowiedzi na część z nich znajdziesz w artykułach zamieszczonych naszego serwisu.

Witam. Pracowałem w lokalu gastronomicznym od samego początku jego działalności działa on obecnie rok czasu ale jest żle zarządzany, chcialbym przejąć 50% udziałów od mało zainteresowanego pracą na rzecz własnej firmy wspólnika lub przejąć cały lokal bo ma fajne perspektywy na przyszłość. kwota jaką potrzebuje to od 3 do 8 mln złotych. czy jest szansa na dotacje i kredyt na storzenie własnego biznesu na taką kwote i przejęcie tego lokalu? w Angielskim banku otrzymam 80% dotacji i 20% kredytu razem to kwota 2 mln euro ale jest o dużo wiecej papierkowej pracy no i tłumaczenia wszystkich dokumentów. proszę o jakąś rade. dziękuje

Czy można starać się o dotacje z tego programu wiedząc z góry, że same przedsiębiorstwo będzie działało w aglomeracjach przekraczających 5 tys. mieszkańców?. Przy czym, same biuro i dyrekcja mogła by być zlokalizowana w miejscowości spełniającej te kryteria. Jeżeli nie to proszę o rade z jakich innych programów wsparcia można korzystać. Jakie inne programy zapewniają kwotę wsparcia w takiej wysokości. Z góry dziękuje.