Data publikacji: 29 grudnia 2012
(aktualizacja: 6 stycznia 2014)

Dotacje na start 2013 – jak zdobyć pieniądze na założenie firmy w nowym roku.

W mediach wiele się mówi, że to już koniec, że więcej dotacji nie będzie… Przynajmniej do czasu uruchomieni środków przeznaczonych na lata 2014-2020. Tymczasem to nie do końca prawda.

Istotnie, środków przeznaczonych na wsparcie osób, które chcą założyć własne firmy będzie w 2013 roku dużo mniej, niż chociażby w 2009 roku, gdy tak na prawdę dopiero zaczęło się wydawanie na szeroką skalę pieniędzy jakie Polska dostała na lata 2007-2013, jednak nadal dostępnych będzie wiele możliwości na zdobycie pieniędzy na własny biznes. Trzeba się będzie liczyć z tym, że będzie o nie znacznie ciężej.

Kto będzie miał szanse na pieniądze unijne w nowym roku?

Nie ma co ukrywać, że jeśli chodzi o środki bezzwrotne, czyli dotacje, w 99% przypadków szanse na ich uzyskanie będą miały tylko osoby bezrobotne. Dotyczy to przede wszystkim dotacji jakie można uzyskać w Urzędach Pracy (ok. 21 tys. zł), jak i środków unijnych z działania 6.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ok. 40 tys. zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej + wsparcie pomostowe ok. 1000 zł przez 6-12 miesięcy). Dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosparwności nadal będzie możliwe skorzystanie z jednorazowej dotacji z PFRON, której maksymalna wysokość nieco ponad 52 tys. zł (w praktyce jednak bardzo ciężko jest uzyskać maksymalną kwotę).

Nowe możliwości.

W 2013 roku na szeroką skalę mają być przyznawane mikro pożyczki dla osób chcących założyć własne firmy. Maksymalna kwota pożyczki będzie wynosić 50 tys. zł, a roczne oprocentowanie najprawdopodobniej nie przekroczy 5%, co oznacza iż będzie znacznie niższe niż rynkowe. Zasady przyznawanie pożyczek będą podobne jak w przypadku typowych dotacji unijnych na założenie firmy z działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (same pożyczki również będą przyznawane w ramach tego działania), co oznacza, że przed ich uzyskaniem będzie można liczyć na wsparcie doradcze i szkoleniowe. Ma to swoje zalety i wady, o czym będziemy dokładniej pisać w kolejnych artykułach.

Wsparcie dla firm.

Wszystkie wyżej wymienione formy wsparcia dotyczą osób, które przed złożeniem wniosku o dotacje nie mają jeszcze założonej firmy i chcą ją prowadzić w formie indywidualnej działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnej lub też spółki cywilnej (ta opcja odnosi się tylko działania PO KL 6.2).

W przypadku osób, które chcą założyć np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową itp. przeznaczone są typowe dotacje dla firm. Różnią się one tym, że wniosek o dotacje składa się już po formalnym zarejestrowaniu przedsiębiorstwa. W tym wypadku można pozyskać znacznie większe kwoty, liczone w setkach tysięcy złotych, ale dotacja pokrywa w tym przypadku tylko część wydatków, stąd też trzeba się liczyć z koniecznością posiadania sporego wkładu własnego w postaci zaoszczędzonych pieniędzy lub mieć możliwość zaciągnięcia kredytu w banku.

Więcej o tego typu dotacjach napiszemy w kolejnym artykule, który dotyczyć będzie dotacji unijnych dla firm działających już na rynku, o jakie można się będzie starać w 2013 roku.

Sprawdź jeszcze:, ,

Prosimy pamiętać, iż kopiowanie jakichkolwiek treści z niniejszego serwisu, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela BierzDotacje.pl.