Data publikacji: 3 lipca 2008
(aktualizacja: 20 kwietnia 2012)

Jak pozyskać dotacje na zatrudnienie niepełnosprawnych?
Prowadzę firmę zatrudniającą 3 pracowników na umowę o pracę. Chciałabym zatrudnić osobę niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jakie dotacje mogę otrzymać na ten cel?

Może Pani skorzystać z dofinansowana do pensji osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W tym wypadku dofinansowane są pełne koszty jakie ponosi firma w związku z zatrudnieniem danej osoby, czyli wynagrodzenie brutto oraz pozapłacowe koszty pracy finansowane przez pracodawcę: obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pracodawca posiadający status Zakładu Pracy Chronionej, ma prawo do otrzymania miesięcznego dofinansowania w następującej wysokości:

 • 160 proc. najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 140 proc. najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 60 proc. najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Przy czym kwoty te mogą ulec zwiększeniu o 40 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych.

Wszyscy inni pracodawcy, którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne i otrzymać dofinansowanie do ich pensji mogą liczyć na środki w następującej wysokości:

 • 70 proc. z 160 proc. najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
  zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 70 proc. z 140 proc. najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 70 proc. z 60 proc. najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności;
 • 90 proc. kwot, które przysługują jako dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję oraz niewidomych.

Trzeba jednak podkreślić, że z tego dofinansowania mogą skorzystać firmy zatrudniające:
- mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
- co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ale w tym wypadku tylko te, które osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej „pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą”, 75 % tych kosztów.

Jeżeli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się wszystkim pracodawcom jednak w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.

W 2010 roku wysokość dopłat do pensji dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników jest obliczana na podstawie płacy minimalnej z 2009 roku (czyli od 1276 zł, nie zaś od najniższej płacy z 2010 czyli 1 317 zł), co wynika z nowelizacji ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) wynikającej z art. 7 ustawy z dn. 19.11.2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr 219, poz. 1706).

Trzeba również pamiętać, iż wszelką pomoc publiczną związaną z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych może uzyskać tylko pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne w sensie prawnym, czyli posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z takim orzeczeniem. Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są to osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Sprawdź jeszcze:, ,

Prosimy pamiętać, iż kopiowanie jakichkolwiek treści z niniejszego serwisu, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela BierzDotacje.pl.


Poniżej znajdziesz komentarze i pytania naszych czytelników. Odpowiedzi na część z nich znajdziesz w artykułach zamieszczonych naszego serwisu.

mam pytanie, prowadze jednoosobowa dzialanosc gospodarcza i chcialbym zatrudnic niepelnosprawnego kolege, sprawnosc fizyczna jego jest 100%, aczkolwiek jest chory na zakazna chorobe. o co moglbym sie ubiegac jako pracodawca, o jaka dotacje? nie musze przystosowywac stanowiska pracy dla niego bo on funkcjonuje jak normalny czlowiek.

Biorę udział w projekcie finansowanym przez UE „kapitał Ludzki” W kwietniu 2010 dostanę pieniądze na założenie własnej firmy i chciałabym zatrudnić w niej m.in jedną osobę niepełnosprawną jako telefonistkę-umawiającą tylko spatkania, gdzie mam zgłosić się po informacje na temat profitów jakie mogłabym otrzymać z tego tytułu oraz gdzie znajdę kandydatów na to stanowisko. Czy są jakieś organizacje pomagające zatrudnić osobę niepełnosprawną?

mam pytanie, prowadze jednoosobowa dzialanosc gospodarcza i chcialbym zatrudnic niepelnosprawne szaczki – dwie osoby, o co moglbym sie ubiegac jako pracodawca, o jaka dotacje? czy musze przystosowywac stanowiska pracy i w jaki sposób – osoby normalnie poruszające się.

pozdrawiam grzegorz

Pisze ponieważ pracuję na wolnym rynku ponieważ mój zakład był wcześniej ZPCHR i tam byłam zatrudniona na cały etat .Teraz chcą mi zmienić na 7/8 etatu usprawiedliwiając się tym że PFRON nie da im dotacji. Gdzie jest taki przepis i kto to wymyśla? Proszę o POMOC

Witam. Posiadam jednoosobową firmę usługową i chciałabym zatrudnić osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czy otrzymam 70% dofinansowania z kwoty 1276 zł czy pełne koszty jakie ponosi firma w związku z zatrudnieniem danej osoby, czyli wynagrodzenie brutto oraz pozapłacowe koszty pracy finansowane przez pracodawcę: obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Uprzejmie proszę o odpowiedź na e-maila.
Pozdrawiam Danuta