Data publikacji: 3 września 2013
(aktualizacja: 3 września 2013)

Maksymalna wysokość dofinansowania, jakie można uzyskać z Urzędu Pracy na założenie firmy oraz stworzenie stanowiska pracy w istniejącej firmie zmienia się cztery razy w roku. Dzieje się tak dlatego, iż zależy ono od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. 9 sierpnia Główny Urząd Statystyczny ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 r. wyniosło3 612,51 zł.

W związku z czym zmieniły się maksymalne kwoty jakie można uzyskać na założenie działalności gospodarczej:
– w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy na założenie indywidualnej działalności gospodarczej – 21 675,06 zł (6-krotność średniej krajowej)
– w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy na jednego członka, założyciela spółdzielni socjalnej – 14 450,04 zł (4-krotność średniej krajowej)
– w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy na jednego członka, przystępującego do istniejącej spółdzielni socjalnej – 10 837,53 zł (3-krotność średniej krajowej)
– w przypadku dofinansowania z PFRON dla osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, na założenie indywidualnej działalności gospodarczej – 54 187,65 zł (15-krotność średniej krajowej)

Dla osób prowadzących już własną firmę, istotna będzie przede wszystkim zmiana jaka zaszła w maksymalnej wysokości dofinansowania jakie pozyskać można na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. W chwili obecnej wynosi ono 21 675,06 zł (6-krotność średniej krajowej).

Sprawdź jeszcze:, , , ,

Prosimy pamiętać, iż kopiowanie jakichkolwiek treści z niniejszego serwisu, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela BierzDotacje.pl.